Firmamız; fabrika taşıma faaliyeti kapsamında, fabrika ve atölyenizde bulunan tüm ürün , malzeme, teçhizat ve her türlü maddi varlıklarınızın taşıma hizmetini vermektedir. Fabrika veya atölyenizde bulunan her türlü eşyanın nakliyesi, bu hizmet kapsamına girmektedir.

İşte bu noktada firmamız, fabrika ve atölyenizin taşınmasının tüm aşamalarında, iş kaybınızın en aza indirilmesini temin edecek bir anlayışla hizmet vermektedir.

Bu türde bir nakliye hizmeti; tecrübe, donanım ve planlama gerektirdiğinden,sektördeki bir çok nakliyat firmasını boyut olarak aşacak bir nitelikte olduğu aşikardır.

Fabrika Taşıma Adımları

Fabrika taşımada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • Nakliyat için belirlenecek gün, iş kaybını en aza indirecek bir gün olarak planlanmalı.
  • İşletmedeki donanım ve teçhizatın söküm ve montajını yapacak, donanım tedarikçisi firmanın yetkili servisinin çalışacağı gün ve saatler net bir şekilde planlanıp, ilgili firma ile bu husus paylaşılarak mutabakata varılmalı.
  • Taşınma aşamasında çalışacak atölye / fabrika çalışanının fazla çalışacağı saatler öngörülerek çalışma programı o doğrultuda düzenlenmeli.
  • Donanım ve teçhizatın bina dışına çıkarılması veya yeni lokasyondaki yere sokulması aşamasında; geçiş noktalarının genişlik / yükseklikleri ölçülerek sökülmesi gereken kapı, pencere, doğrama vb. noktalar tespit edilmeli.
  • Taşımada kullanılacak transpalet, forklift vb. donanım ihtiyaçları belirlenmeli.
  • Taşınırken zarar görmesi muhtemel teçhizatlar, balonlu ambalaj ile paketlenmeli.

İstanbul şehir içi nakliye ve diğer illere olan şehirlerarası nakliyat taleplerinizle ilgili, web sayfamızdaki iletişim formunu kullanarak veya telefonla detaylı bilgi alabilirsiniz.