Cmr sözleşmesi nedir? Karayoluyla uluslar arası eşya taşıma sözleşmesine ilişkin anlaşma kısa adıyla cmr olarak anılır ve bilinir.

Cmr sözleşmesi nedir ?

Cmr sözleşmesi bir malın uluslararası taşınması periyodunda göreceği zarar, ziyan, kayıp ve gecikmelerden gönderici, taşıyıcı, alıcı arasındaki sorumlulukları saptayan yükümlülükleri belirleyen bir konvansiyondur.

Cmr sözleşmesinin kendisi bir sigorta değil uluslar arası karayoluyla mal taşınmasında hakları ve yükümlülükleri belirleyen birleşmiş milletler teşkilat’nın yönetim ve gözetiminde uygulaması sağlanan çok uluslu bir anlaşmadır.

cmr anlaşmasına taraf olsun veya olmasın taşımacının milliyetine bakılmaksızın anlaşmada öngürülen ve taşımacıya yüklenen yükümlülükler geçerlidir.

Uygulama Alanı

Bu anlaşma sözleşmede belirtildiği gibi yükleme yeri ile teslim için belirlenen yerin iki ayrı ülkede olması halinde ücret karşılıgında yüklerin taşıt ile karadan taşınmasına ait her sözleşmeyi kapsar.

Bu ülkelerden en az birinin Akit ülke olması zorunludur.

Akit taraflar iki veya bir kaçı arasında yapacakları özel anlaşmalarla hükümlerini değiştirmemeyi kabul ederler. Ancak anlaşmayı sınır trafiğine uygulamamak veya tamamen kendi ülkeleri içindeki taşıma etkinliklerinde yükler üzerinde hak iddia etmeye yarayan sevk mektubunun kullanılmasına izin vermek gibi durumlar bunun dışındadır.

Mal yüklü taşıt 14.cü madde hükümlerinin uygulandığı haller dışında yolun bir kısmında Deniz, Demiryolu, Nehir, kanal veya havayoluyla yük boşaltmadan taşındığı hallerinde de bu anlaşma taşımasının tümü için uygulanır.

Ancak diğer taşıtlarla yapılan taşımalarda ortaya çıkan kayıp, hasar veya gecikmelerin, karayolu taşımacının bir fiil veya ihmalinden doğmayıp yüklerin diğer taşıtlarda taşınması sırasında ve nedeniyle oluşabileceği kanıtlanır ise, Karayolu taşıyıcısının sorumluluğu bu anlaşmaya göre, eğer söz konusu diğer taşıtlar ile yükün taşınması için yasal koşullara uygun olarak o taşıt taşıyısı ile gönderen arasında bir sözleşme yapılmış sayılır ve o sözleşmeye konulması gelenekleşmiş hükümlere göre tayin edilir

Ancak konulmuş bu gibi koşulların bulunmaması hallerinde Karayolu taşıyıcısının sorumluluğu bu anlaşmaya göre tayin edilir.

Sevk Mektubunda olması gereken bilgiler

1.Göndericinin adı soyadı

2.Sevk mektubu tarihi ve düzenleme yeri

3.Yükün gönderildiği kişinin ismi ve adresi

4.Taşımacının ismi ve adresi

5.Yükün niteliği tarifi ambalaj şekli ve tehlikeli yükler söz konusu olduğundan bunların herkesçe anlaşılcak şekilde tarifi

6.Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli direktif

Makalemizde Cmr sözleşmesi nedir? Tüm bilgiler mevcuttur.