Gümrük beyannamesi nedirGümrük beyannamesi nedir? Bir Gümrük rejimine tabi tutulmak istenen Eşya, bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir. İhracat, hariçte işleme, transit veya Antrepo rejimi için beyan edilen serbest dolaşımda bulunan eşya gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden itibaren Türkiye gümrük bölgesinden çıkıncaya kadar yada iptal edilinceye kadar gümrük gözetim altında kalır.
Beyan Şekilleri
A.Yazılı olarak
B.Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla
C.Sözlü olarak
D.Eşya sahibi bu eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutma isteğini ifade ettiği herhangi bir tasarruf yoluyla yapabilir.
Yazılı Beyanlar
Beyannamenin eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanması için gerekli bütün bilimleri ihtiva etmesi ve imazalaması gerekir.
Eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanması için gerekli bütün belgeler beyannameye eklenir.
Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını isteyebilir.
Gümrük Beyannamesi Nüshaları

Gümrük beyannamesi formları, ya sekiz nüshalı bir takım yada dört düshalı iki takım şeklinde sekiz nüshadan oluşur.
1. Nüsha:İhracat veya transit işlemlerinin yapıldığı hareket idaresinde saklanır.
2. Nüsha: İstatistik amacıyla kullanılan nüshadır.
3. Nüsha: İhracatta gümrük idaresince işlem gördükten sonra mükellefe iade edilir.Bu nüsha aracı banka ve diğer kamu kuruluşları tarafından izlenen işlemlerde kanıtlayıcı nüsha olarak kullanılır.
4. Nüsha: Transit rejiminde varış idaresince kalacak nüshadır.
5. Nüsha: Transit rejiminde varış idaresince hareket idaresine geri gönderilecelek teyit nüshasıdır.
6. Nüsha: İthalatın tamamlanmasından ve beyannamenin kapatılmasından sonra beyannameye eklenen belgelerin asılları ile birlikte bu nüsha gümrük idaresinde kalır.
7. Nüsha: İthalatın tamamlanmasından ve beyannamenin kapatılmasından sonra sonradan kontrol ve istatistik amacıyla yükümlü tarafından saklanır.
8. Nüsha: İthalatta gümrük idaresince işlem gördükten sonra mükellefe iade edilir.Bu nüsha, aracı banka ve diğer kamu kuruluşları tarafından izlenen işlemlerde kanıtlayıcı nüsha olarak kullanılır.İlgili kuruluşlar gerek görmeleri halinde bu nüshadan bir fotokopi alarak,asıl nüshayı mükellefe iade eder.

Lojistik hizmeti verdiğimiz konu başlıklarını, web sitemizin “Hizmetlerimiz / Yurtiçi ve Şehiriçi Taşımacılık” başlığı altında görüntüleyip bilgi alabilirsiniz.

İlgili alanda yer alan bilgiler dışında başka sorularınız olursa, tarafımızla iritibata geçip, yetkili personelimizle görüşerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.